Vilda djur

Robertsfors kommun har avtal med en kommunjägare som har tillstånd från Polisen för skottlossning i tät bebyggelse (eller detaljplanelagt område) i samband med skyddsjakt.

Jakt på enskild fastighetsinnehavares initiativ enligt reglerna i bilaga 4 till jaktförordningen kan ske genom överenskommelse mellan kommunens jägare och fastighetsägaren. Kommunen bekostar inte sådan skyddsjakt utan parterna får själv göra upp om ersättning.

Sanering av skadedjur t ex möss, råttor, sorkar m m betraktas inte som skyddsjakt. Berörd fastighetsägare ansvarar för sanering av egen fastighet genom försäkringsbolag och/eller saneringsbolag samt att inte olägenhet för människors hälsa uppkommer. Miljökontoret kallar inte ut kommunjägare för följande djur: grävlingar, skadade djur, rådjur, fåglar och ormar.

Om du som markägare hittar ett dött djur på din fastighet ansvarar du själv för de eventuella åtgärder som behövs.

Skadade vilda djur

Är ett vilt djur skadat till följd av en bilolycka, ring polisens larmnummer 112. Polisen skickar i sin tur ut en eftersöksjägare.

Jakt och vilt

Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation. I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas.