Djurhållning

Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

Ansvaret för djurskyddskontroll och för foderkontroll ligger sedan 2009 hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsverksamhet omfattar bl a djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter. Regler för djurskyddet finns i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och ett antal olika föreskrifter.

Mer information om djur och djurhållning kan du läsa på Länsstyrelsens webbplats och på Jordbruksverkets webbplats.

Djurhållning inom tätbebyggt område

Enligt lokala föreskrifter krävs, inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser., tillstånd av kommunstyrelsen för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

.Ansökningsblankett för djurhållning inom detaljplan hittar du längre ned på sidan.

Tillstånd hos Länsstyrelsen

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring ska ha tillstånd från länsstyrelsen.

En förprövning av djurstallar måste göras hos länsstyrelsen vid ny-, om- eller tillbyggnad av stall med mer än fyra djurenheter när det gäller hästar eller mer än nio djurenheter för övriga djurslag.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet när det gäller djurskydd. Läs mer om djurhållning på Länsstyrelsen Västerbottens hemsida.