Djur

  • Djurhållning

    Alla djur ska behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Huvudansvaret för detta ligger hos var och en som har djur i sin vård.

  • Husdjur, ägarens ansvar

    Alla som har djur ska se till att djurhållningen inte orsakar störningar och olägenheter för människor.

  • Vilda djur

    Robertsfors kommun har avtal med en kommunjägare som har tillstånd för skottlossning i tät bebyggelse samband med skyddsjakt.