Buller

Definitionen för buller är oönskat ljud, men även önskade ljud kan bli oönskade och besvärande med till exempel en för hög ljudnivå. Buller påverkar hälsa och välbefinnande.

Buller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Förutom att vi blir störda av buller kan det påverka vår prestation, inlärning och sömn negativt.

Riktvärden

Ljud mäts i decibel. Det finns olika riktvärden för hur höga decibel som får förekomma i olika sammanhang.

Riktvärden för buller från vägtrafik

 • 30 dBA ekvivalentnivå (genomsnittlig ljudnivå mätt över 24 timmar) inomhus
 • 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid
 • 55 dBA ekvivalentnivå (genomsnittlig ljudnivå mätt över 24 timmar) utomhus vid fasad
 • 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

Riktvärden utomhus för verksamhetsbuller (tex industri)

Riktvärden gäller som utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler. Där mätning ska ske vid fasad, uteplatser och andra ytor för utevistelse. Reservation finns dock för äldre regler vid planläggning och byggnation. Läs mer i naturvårdsverkets vägledning.

 • 50 dBA ekvivalentnivå dagtid (06-18)
 • 45 dBA ekvivalentnivå kvällstid (18-22)
 • 40 dBA ekvivalentnivå nattetid (22-06)

Riktvärden inomhus

Dessa riktvärde bör tillämpas vid bedömningen om olägenhet för människors hälsa föreligger. Mer att läsa finns i Folkhälsomyndighetens vägledning som du hittar via länken i listan nedan.

 • 45 dB maximalt ljud
 • 30 dB Ekvivalent ljud
 • 25 dB Ljud med hörbara tonkomponenter
 • 25 dB Ljud från musikanläggningar

Buller utomhus

Om bullret kommer från utomhuskällor som exempelvis industrier ska du kontakta den som är ansvarig för verksamheten. Innan du tar kontakt är det bra om du skriver ner vilka tider på dygnet som det bullrar, och försöker att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för den verksamhetsansvarige att lokalisera bullret. Om du inte får någon hjälp av verksamhetsutövaren kan du vända dig till kommunen.

Om bullret kommer från grannen ska du först kontakta din granne eller den som äger fastigheten och berätta för dem om problemet du upplever. Kom ihåg att din granne kanske inte vet att han eller hon stör andra.

Buller från trafik kan orsaka höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Generellt krävs det en betydande trafikmängd under en stor del av dygnet för att ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivån skall bli så hög att väghållaren behöver vidta en åtgärd.