Buller, luftkvalitet och hälsa

  • Buller

    Definitionen för buller är oönskat ljud, men även önskade ljud kan bli oönskade och besvärande med till exempel en för hög ljudnivå.

  • Luftkvalitet och MKN

    Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN) och utvärderingströsklarna för utomhusluft.

  • Radon

    Radon är en lukt- och färglös gas som bildas när radium sönderfaller. Här hittar du mer information om var radon kan finnas och hur du beställer mätning.