Anmäl matförgiftning eller allergisk reaktion

Om du blivit sjuk efter att ha ätit ute på restaurang eller annan servering, eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik, och misstänker att det är maten som orsakat sjukdomen ska du kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Detsamma gäller om du med en allergi fått en misstänkt allergisk reaktion efter att ha blivit serverad något som innehåller något du reagerat på trots att du informerat om din allergi. Oftast har livsmedelsföretaget (till exempel restaurang eller café) gjort detta fel helt omedvetet och beror på kontaminering (att varor ”smittat” varandra) och brister i kunskap. Det är viktigt att anmäla allergireaktioner för att samhällsbyggnadskontoret/miljö ska kunna göra utredning och incidenter kunna undvikas i framtiden.

Livsmedelsinspektören gör en bedömning av fallet

Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen eller reaktionen gör Livsmedelsinspektören en utredning. Det kan bestå i att inspektören kontrollerar anläggningen och hygienen.

Så här gör du en anmälan om matförgiftning eller allergisk reaktion

Du kan göra din anmälan via e-post till miljökontoret eller via telefon. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

Tänk på att vi behöver veta:

  • restaurangens eller butikens namn och adress,
  • vilken mat som du och eventuellt sällskap åt samt
  • när ni åt (datum och klockslag),
  • hur många som insjuknat och
  • vilken tid det skedde.

Glöm inte att ange telefonnummer eller e-postadress så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter. Tänk dock på att alla uppgifter i ett myndighetsregister är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem.

Du får vara anonym men chansen att vi ska kunna utreda minskar då eftersom vi inte kan återkomma till dig om det finns behov av ytterligare information.

Mer information

Fakta och goda råd om matförgiftningar finns på livsmedelsverkets webbplats.