Städning av gator och grönområden

Det är samhällsbyggnadskontoret som bestämmer och ansvarar för utförande när det är dags att sopa.

Vårstädning av gator

När våren kommer behöver vi städa våra gator från sand och grus. Gatorna sopas därför en gång varje år så fort snö och is har smält bort. Om du bor nära en väg kan det vara klokt att vänta med vårstädningen av dina fönster tills vi har sopat. Då slipper du sopdamm på dina nytvättade fönster och de håller sig fina längre.

Städning av grönområden

Några veckor efter gatusopningen börjar det bli dags att sopa grönområdena. Hur tidigt vi kan komma igång beror på hur blöt marken är. Under sommarhalvåret sköts sedan klippning av grönområdena kontinuerligt för att skapa en attraktiv och trivsam utemiljö.

Papperskorgar och skräp

Du kan hjälpa till att skapa en så skräpfri och ren miljö som möjligt för alla som bor i Robertsfors kommun. Runt om i kommunen finns papperskorgar utplacerade som töms kontinuerligt efter behov. Släng ditt skräp i papperskorgen och bidra till en bättre och renare miljö. Tänk också på att du inte ställer skräpet utanför papperskorgen för då kan fåglar lätt få tag på det och skräpa ner. Det ska vara enkelt att slänga skräp och nära till papperskorgarna. Om du ser någon trasig, full eller om du ser ett behov av en papperskorg i ditt område är du välkommen att kontakta oss på samhällsbyggnadskontoret.