Plogning och snöröjning

Kommunen ansvarar för plogning av gator och vägar som kommunen äger.

Plogning av gator och vägar

Kommunens gator och vägar är indelad i två olika klasser,

 • Prio 1
 • Prio 2

Gator och vägar inom prio 1

Plogning startar vid ett snödjup på cirkaa 6 cm och är färdigställt inom ca 2 timmar.

Robertsfors

 • Aseavägen
 • Idrottsvägen
 • Skolgatan
 • Inre ringvägen
 • Parkgatan
 • Stantorsgatan
 • Strandvägen till Storgatan
 • Runt busstationen
 • Busslingan till Sikeå

Ånäset

 • Idrottsvägen
 • Avloppsreningsverket
 • Runt busstationen

Bygdeå

 • Runt busstationen

Gator och vägar inom prio 2

Plogning startar vid ett snödjup på cirka 10 cm och är färdigställt inom ca 3 timmar.
Till prio 2 hör övriga gator och vägar som inte är listade under prio 1.

Sandning

Sandning sker i första hand för gång- och cykeltrafik, backar och kurvor. Bostadsgator sandas endast vid extrem halka. Det är samhällsbyggnadskontoret som bedömer om det behöver sandas. Efter avrop från samhällsbyggnadskontoret ska sandning var gjord inom ca 2 timmar.

Skotta inte ut snö på gatan

Det är inte tillåtet att skotta ut snö från garageinfarter, gårdsplaner och liknande på gator eller gångbanor. Vid utrymmesbrist måste snön köras bort.