Kollektivtrafik

Kollektivtrafik kan vara såväl trafik inom en kommun, som mellan kommuner och mellan olika regioner.

Robertsfors kommun arbetar för att alla ska kunna förflytta sig enkelt, säkert och tryggt samt så miljövänligt som möjligt mellan olika platser. Kollektivtrafik uppmuntras ur miljösynpunkt eftersom det innebär att ett kollektivtrafikfordon ersätter flera bilar och andra fordon.

Pendlarparkeringar

I kommunen finns fyra pendlarparkeringar intill E4:an. De finns i Ånäset, Sikeå Bygdeå och Djäkneboda.

Ånäset – Väderskydd, motorvärmarstolpar, laddstolpe
Sikeå – Väntsal, väderskydd, motorvärmarstolpar
Bygdeå – Väntsal, motorvärmarstolpar
Djäkneboda – Väderskydd, motorvärmarstolpar

För aktuella tidtabeller besök Länstrafikens hemsida. Länk nedan.

Hållplatser och väderskydd

Vid skadegörelse, förstörelse eller annan åverkan av väderskydd gör en anmälan till kollektivtrafiksamordnaren på Samhällsbyggnadskontoret.