Fastighetsinformation

Fastighetsinformation rör adresser, tomtgränser, kartor och ritningar.

Adresser

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället.
Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen och underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m.fl. att snabbt hitta rätt.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Kartor och ritningar

Samhällsbyggnadskontoret har tillgång till information om samtliga fastigheter i kommunen och kan lämna upplysningar om fastigheter såsom fastighetsbeteckning, adress, areal, ritningar, ägare, taxeringsvärden m.m.

Söker du ritningar som hör till din fastighet?
Kolla med oss på Samhällsbyggnadskontoret om vi har ritningar till just ditt hus. Vi har också primärkartor över de större tätorterna.

För utlämning av bygglovshandlingar så använd vår E-tjänst.