Investeringsstöd för solceller

Stödet för investering för solceller kan inte längre sökas. Från och med årsskiftet 2020/2021 ersätts stödet av skattereduktion för grön teknik som beskrivs nedan.

Skattereduktion för lagring av egenproducerad el

Privatpersoner som investerar i system för lagring av egenproducerad el har möjlighet att ansöka om en skattereduktion på 50 % av kostnaden för arbete och material, med ett takbelopp på 50 000 kr. Skattereduktion är tillgänglig för installationer som är utförda och betalade tidigast 1 januari 2021. Se information på Skatteverkets webbplats.

Skattereduktionen har ersatt det statliga investeringsstödet under förordning 2016:899 för lagring av egenproducerad el (”energilagerstödet”). Sökande som sedan tidigare har fått sin ansökan inom energilagerstödet beviljad ska skicka in en begäran om utbetalning inom sex månader från det att projektet senast ska vara slutfört enligt länsstyrelsens beslut. Om ansökan skickades in i pappersformat ska blanketten som bifogades med länsstyrelsens beslut användas för att begära utbetalning. Om ansökan skickades in via Boverkets e-tjänst är det i e-tjänsten utbetalningen ska begäras.