Fastighetsinformation

Aktuella och korrekta adresser med koppling till geografin är grundläggande för en rad verksamheter i olika delar av samhället.

Adresser

Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen och underlättar för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m.fl. att snabbt hitta rätt.

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress.

Kartor och fastighetsrapport

Samhällsbyggnadskontoret har tillgång till information om samtliga fastigheter i kommunen och kan lämna upplysningar om fastigheter och primärkartor.

Ritningar

Om du saknar ritningar till ditt hus så kan dessa handlingar finnas i vårat arkiv. Vi kan dock inte garantera att just den handling du söker efter finns då arkiv­metoderna har varierat över tiden.
Men kontakta gärna oss på Samhällsbyggnadskontoret via vår e-tjänst.