Åtgärder som kräver anmälan

Även om åtgärderna inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan till kommunen.

Anmälningsplikt gäller till exempel även när du ska riva, ändra eller göra en installation.

Du behöver göra en anmälan när du ska:

  • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas,
  • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation,
  • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad samt göra vissa rivningsåtgärder,
  • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Du behöver även gör anmälan vid attefallsåtgärder. Läs mer via länken nedan.

Installation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna/rökkanal

För installation eller ändring av eldstad/kamin/fast bränslepanna/rökkanal krävs alltid en anmälan till samhällsbyggnadskontoret.