Bredband via fiber

Robertsfors kommuns mål är att ha ett bredband i världsklass. Visionen är att alla hushåll, företag och fritidsbostäder ska erbjudas möjlighet att ansluta.

Utbyggnad av bredband

Robertsfors kommuns mål är att ha ett bredband i världsklass. Visionen är att alla hushåll, företag och fritidsbostäder ska erbjudas möjlighet att ansluta.

Robertsfors kommun delar regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige och de föreslagna nationella målen.

De föreslagna nationella målen för bredbandstäckning är att

  • År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
  • 98 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s
  • 1,9 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s
  • 0,1 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s

2021 antogs en bredbandsstrategi för Robertsfors kommun för perioden 2021-2025, den hittar du på sidan Planer, styrdokument och regler.

Är du intresserad av att ansluta dig till bredbandsnätet?
Klicka på länken “intresseanmälan för bredband” här nedan.