Bredbandsutbyggnad 2024–2026

Robertsfors kommun har beviljats bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) som möjliggör en fortsatt expansiv fas i Robertsfors bredbandsnät.

Områden som nu har beviljats bidragsstöd och planeras för utbyggnad av bredband via fiber är följande: ett mindre område vid Kyrkogatan i Ånäset, Lägdviken och Göransmarken samt kustområdet vid Näs.

Detta projekt finansieras av EU, kommunal investering samt privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter.
Entreprenadstart planeras till sommaren 2025 och projektet beräknas vara färdigställt 2026.

Berörda fastighetsägare i området kontaktas för erbjudande om anslutning.

Karta över Robertsfors kommun med fyra markerade områden.
EU-logga med text medfinansieras av Europeiska unionen.