Bredbandsutbyggnad 2023-2025, Projekt Gryssjön

Robertsfors kommun har blivit beviljat bidrag från PTS (Post- och telestyrelsen) som möjliggör en fortsatt expansiv fas i Robertsfors bredbandsnät.

Området som beviljades för denna period är Gryssjön i södra delen av kommunen. Detta projekt finansieras av EU, kommunal investering samt privat medfinansiering i form av anslutningsavgifter.

Entreprenadstart planeras till sommaren 2024 och projektet beräknas vara färdigställt 2025. Vi kommer att kontakta respektive berörd fastighetsägare i området för erbjudande om anslutning.

Karta markerad med område Gryssjön för planerade utbyggning av bredband
EU-logga med text medfinansieras av Europeiska unionen.