Om det börjar brinna

Tre av fyra bränder inträffar i hemmen. Att det börjar brinna beror oftast på slarv, otillräcklig kunskap eller bristande uppmärksamhet. Vi glömmer till exempel att släcka brinnande stearinljus eller går ifrån något som kokar på spisen.

Om det börjar brinna: Rädda, larma, släck

Rädda

Först och främst ska du rädda dig och din familj från branden eller olyckstillbudet. Se till att sätta dig själv och andra i säkerhet. Tänk på att rök stiger uppåt och den säkraste utrymningsvägen vid brand är att krypa nere längs golvet. Genom att stänga dörrar efter dig fördröjer du den farliga rökens spridning och kan vinna livsviktig tid.

Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet.

Larma

När du och din familj är i säkerhet ska du larma räddningstjänsten genom att ringa larmnumret 112. Ge snabb information om vad som hänt, var det har hänt, varifrån du ringer och vem du är.

Släck

Om olyckan är framme är det viktigt att du vet hur du ska göra. Mycket kan du själv förbereda genom att skaffa brandvarnare, handbrandsläckare och inte minst träna dig i att agera rätt.

Om du i förväg skaffat utrustning och även tränat på den, kan du försöka släcka branden. Men ta inte för stora risker så att du själv kommer till skada.