Information om brandsäkerhet

MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har tagit fram filmer med information om hur du ska agera vid en brand. Filmerna utgår från ledorden: rädda, varna, larma och släck.