Valborgsmässoeldar

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda trädgårdsavfall. Du som vill anordna en valborgsmässoeld behöver därför söka dispens hos kommunen.

Bioavfall ska sorteras och återvinnas eller komposteras separat enligt EU:s nya avfallsdirektiv. Det påverkar bland annat hur trädgårdsavfall får tas om hand. De nya bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2024 och innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas (läs mer hos Naturvårdsverket, länk hittar du längst ner på sidan). Du som vill anordna en majbrasa behöver därför söka dispens hos kommunen.

Sök dispens - senast 23 april

Om du tänker anordna en valborgsmässoeld är det viktigt att ha koll på vad som gäller. Den som ansvarar för valborgsmässoelden behöver söka dispens hos kommunen. För att vi ska hinna behandla din ansökan behöver den vara oss tillhanda senast 23 april 2024.

Ansökan ska innehålla:

  • Var firandet ska anordnas utritat på en karta samt fastighetsbeteckning eller adress.
    Under vilka tider ni ska elda.
  • Hur mycket avfall och vilken typ av avfall som ska eldas.
  • Vilka säkerhetsåtgärder ni vidtar för att säkerställa att olägenhet kopplat till människors hälsa och miljö inte uppstår.
  • Kontaktuppgifter som innehåller bland annat organisationsnummer och e-postadress.

Skicka din ansökan till miljokontoret@robertsfors.se och ange ”Dispens valborgseld” i ämnesraden. Ingen avgift kommer att tas för handläggning av dispensen.

Tillstånd och anmälan

Förutom att ansöka om dispens för valborgsmässoelden hos kommunen behöver du också:

  • ansöka om tillstånd för offentlig tillställning hos polismyndigheten (länk finner du längst ner på sidan).
  • ha markägarens tillstånd

Ingen anmälan till räddningstjänsten (Umeåregionens Brandförsvar) behövs.

Eventuella eldningsförbud

Är det mycket torrt i skog och mark kan brandförsvaret utfärda eldningsförbud.

Klicka här för att se om det råder eldningsförbud eller inte inom Umeåregionens brandförsvars område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.