Elda utomhus

  • Att tänka på

    Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

  • Valborgsmässoeldar

    Majbrasor är en gammal och fin tradition som ska vårdas. Eldning kan ställa till problem om brasan inte anläggs på rätt sätt.