Dricksvatten

Totalt förser 21 mil distributionsledningar kommunens invånare med dricksvatten dagligen. Varje dygn produceras ungefär 1600 m³ vatten vid våra vattenverk, störst distributionsområde har Klintheden. I övrigt finns vattenverk i Flarken, Åkullsjön och Kålaboda.

Kommunalt dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet är baserat på grundvatten. Någon klorering av dricksvattnet görs normalt inte men kan dock förekomma i vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande. Vattnet är mjukt. Hårdhetsgraden ligger på 3.4 dH (tyska grader) och har ett Ph-värde på 7,5 – 7,8. Tänk på att när du tvättar med mjukt vatten behövs mindre tvättmedel. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. Tänk också på att ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsgrepp.

Kontroller av dricksvattnet sker regelbundet, först och främst genom egenkontroll men också genom offentlig kontroll som sköts av kommunens Samhällsbyggnadskontor. Upplysningar om provtagningsresultat kan lämnas via Samhällsbyggnadskontoret.

Egna brunnar

Idag hämtar ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende i Sverige sitt dricksvatten från enskilda brunnar. De flesta brunnsägare tar dock för få vattenprover för att kunna säkerställa drickvattenkvaliteten. Eftersom både vattenkvalitet och vattentillgång i brunnen kan förändras med tiden fyller löpande kontroll en viktig funktion.

Vattnet kan vara dåligt utan att det finns tydliga tecken, som missfärgningar och smakförändringar. För närvarande dricker många personer i Norrland otjänligt vatten (6 av 10 får anmärkning på inlämnat vattenprov och inom vissa områden har så många som 20 % otjänligt vatten). Det är fastighetsägaren/brunnsägaren som ansvarar för säkerställande av brunnens vattenkvalitet.

Brunnsägare vänder sig direkt till hemsidan www.brunnsvatten.se där beställningar av flaskor och analyspaket görs. På hemsidan finns även information om hur inlämning och betalning sker.

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se