Vattenföreningar

Anslutning till vattenförening

Anslutning 8 476 kr

Fasta avgift vattenförening:

Grundavgift 1 012 kr

Förbrukning per kubikmeter:

Vatten 10,23 kr/m3

Exempel på avgiften för vattenförening

En vattenförening med 20 medlemmar och en vattenförbrukning på 600 m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

600 m3 x 10,23 kr: 6 138 kr

Fast avgift

20 x 1012 kr: 20 240 kr
Total kostnad: 26 378 kr

 

Kontaktperson

GVA Chef

Dexter Sahlen

0934-141 27

dexter.sahlen@robertsfors.se

Administratör Gator, VA, Avfall

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se