Särskilda serviceåtaganden

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare 600 kr
Montering eller demontering av strypbricka 600 kr
Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel 600 kr
Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare, (inkl. mätare) 1 500 kr
Länsning vattenmätarbrunn 750 kr
Oberoende undersökning av vattenmätare, (inkl. nedtagning och uppsättning) 2 000 kr
Ej tillträde till vattenmätare 600 kr
Fritt att ta betalt för övriga tjänster särtaxa

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se