Annan fastighet / Industrifastighet

Fast avgift, Vatten och Avlopp

Grundavgift2 810 kr
Avgift per lägenhet, max 15 lägenheter 1 415 kr

Förbrukning per kubikmeter

Vatten och Avlopp25,50 kr/m3
Endast Vatten 10,20 kr/m3 

Exempel på avgiften för annan fastighet/industrifastighet

Annan fastighet med en byggnads area på 6 000 m2 ansluten till både vatten och avlopp med en förbrukning på 1 500m3, betalar enligt nedan (inkl. moms).

Rörlig avgift

1 500 m3 x 25,50  kr: 38 250 kr

Fast avgift

 Grundavgift 2 810 kr
Lägenhetsavgift, max 15 lgh:21 225 kr
Total kostnad per år inkl. moms:62 285 kr

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se