Vatten och avlopp

Samhällsbyggnadskontoret ansvarar för vatten och avlopp i kommunen. Ungefär 21 mil distributionsledningar förser kommunens invånare med dricksvatten.

Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet är baserat på grundvatten. Någon klorering av dricksvattnet görs normalt inte men kan dock förekomma i vissa delar av nätet i samband med rörarbeten eller liknande.

Vattnet är mjukt. Hårdhetsgraden ligger på 3.4 dH (tyska grader) och har ett Ph-värde på 7,5 – 7,8. Tänk på att när du tvättar med mjukt vatten behövs mindre tvättmedel. Se tillverkarens rekommendationer på tvättmedelspaketen för exakta uppgifter. Tänk också på att ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsgrepp.

Kontroller av dricksvattnet sker regelbundet, först och främst genom egenkontroll men också genom offentlig kontroll som sköts av kommunens Samhällsbyggnadskontor. Upplysningar om provtagningsresultat kan lämnas via Samhällsbyggnadskontoret.

Enskilt vatten och avlopp

För dig som har egen brunn är det extra viktigt att du själv håller koll på vattenkvaliteten. Mer information om egna brunnar hittar du här. I Robertsfors Kommun är det vanligt med enskilda avloppsanläggningar som infiltrationer och markbäddar. När en ny avloppsanläggning skall anordnas eller en befintlig ändras skall du kontakta Samhällsbyggnadskontoret. Läs mer om enskilda avlopp här.

Kontaktperson

Administratör Gator, vatten/avlopp, renhållning

Eva Glaas

0934-141 08

egs@robertsfors.se

 • Anslutning och anslutningsavgifter

  Läs mer om Anslutning och anslutningsavgifter
 • Brukningsavgifter

  Läs mer om Brukningsavgifter
 • Egna brunnar

  Läs mer om Egna brunnar
 • Enskilda avlopp

  Läs mer om Enskilda avlopp
 • Samråd nytt reningsverk

  Läs mer om Samråd nytt reningsverk