Kaminer och eldstäder

Installation kräver anmälan

Du behöver inte bygglov för att installera, bygga eller ändra eldstäder och rökkanaler. Däremot ska du göra en anmälan till Samhällsbyggnadskontoret. Utöver anmälan behöver vi en planritning där du markerat eldstadens läge i byggnaden samt en fasadritning om en skorsten ska installeras. Vi behöver även information om vilken typ av eldstad och rökkanal du ska installera. Läs mer om hur du gör en anmälan på sidan, Lov eller anmälan?.