Brandsäkerhet i hemmet

De flesta olyckor som orsakas av brand sker i hemmet eller på fritiden. Genom enkla rekommendationer från Brandskyddsföreningen kan du öka din egen och andras säkerhet.

Om det brinner i ditt hem

Har du konstaterat att det brinner och att du kan inte släcka branden ska du ta dig ut så fort som möjligt! Använd aldrig hiss vid brand. Se också till att stänga dörrar efter dig så att du fördröjer branden från att sprida sig. Varna andra och ring 112.

Brandvarnare kan rädda ditt liv

Brandvarnare är en enkel och billig utrustning för tidig upptäckt av brand. Det bör finnas minst en brandvarnare i bostaden. Placering bör vara i tak och i närheten av sovrum. Testa regelbundet att dina brandvarnare fungerar! Räddningstjänsten rekommenderar starkt att varje hushåll dessutom har åtminstone en brandsläckare. Ett snabbt första ingripande med brandsläckare medan branden fortfarande är liten kan rädda liv och egendom.

Vanliga orsaker till att det börjar brinna

  • Levande ljus – lämna aldrig ett rum med tända ljus!
  • Öppen spis – elda på rätt sätt och använda gnistskydd!
  • Elfel – Stäng av strömmen när du inte använder TV:n och dra ur kontakten till andra elapparater!
  • Rökning – Släck alltid cigaretten, rök inte i sängen och ta hand om glöden på rätt sätt!
  • Köket – Rengör fläktfiltret och dammsuga bakom kyl och frys regelbundet!