Sotning och brandskydd

Här hittar du information om sotning som är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Du kan också klicka dig vidare för att hitta information om vad du bör tänka på när du eldar eller använder fyrverkerier.

Sotning

Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är därför en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Enligt lagen om skydd mot olyckor så ansvarar kommunen i brandförebyggande syfte för att sotning och brandskyddskontroller utförs. Själva sotningen består av två delar – rengöring och kontroll och genomförs vid två separata tillfällen. Vid frågor kontakta skorstensfejarmästare Anders Inga 070-694 4608. e-post robertsforssotning@gmail.com.

Taxa och frister

Läs mer om Brandskyddskontroll, tidsintervall samt taxor för Robertsfors kommun på Umeå kommuns hemsida: Sotning och brandskydd

Kontaktperson

Skorstensfejarmästare

Anders Inga

Mobil: 070-694 4608

robertsforssotning@gmail.com