Projekt Takbyte på Stallet

Robertsfors kommun har med stöd av europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling rustat upp byggnader på bruksområdet i Robertsfors. Det är stallbyggnaden i slaggsten vid golfklubben som fått nytt tegeltak på norra sidan samt att taket på den södra sidan kompletterats. Även på den stora röda logen söder om bruksmuseet har det gjorts en insats, byggnaden har fått stolpkonstruktionen säkrad.