Rickleån fylld till bräddarna. En bro går över ån.

Förändringar I Rickleån

Skellefteå Kraft planerar förändringar i och kring Rickleån utifrån den Nationella Prövningsplanen.

Förslaget innebär bland annat avveckling av kraftverken i centrala Robertsfors i syfte att skapa en bättre vattenmiljö i Rickleån.

Läs mer om förändringarna i Rickleån hos Skellefteå Kraft.