PCB

Varför ska PCB saneras?

PCB, är en av de farligaste miljögifter vi känner till. Då PCB kommer ut i miljön stannar det kvar under lång tid och innebär risker för både djur och människor. PCB är fettlösligt och extremt svårnedbrytbart. Det innebär att PCB anrikas, d.v.s. koncentrationerna ökar uppåt i näringskedjorna.

PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och PCB förekommer även i modersmjölk.

PCB bedöms kunna påverka människors hälsa genom försvagat immunförsvar, störa hormon- och enzymbalansen i kroppen, ökad cancerfrekvens och påverka centrala nervsystemet.

PCB kommer ut i miljön genom felaktig hantering vid rivning eller utbyte av produkter med PCB, t.ex. genom läckage från en byggtipp eller otillåten förbränning m.m. Det är viktigt att söka och avlägsna källor till PCB-spridning i våra byggnader, så att halterna i den omgivande miljön kan sjunka.

Sanering av PCB

Vissa typer av fastigheter med en hög halt av PCB ska saneras. I förordning (2007:19) om PCB mm ställs bl.a. krav på inventering och sanering av PCB (en- och tvåbostadshus undantagna).

Sanering av fog- och golvmassor som innehåller över 500 ppm ska ske senast:

  • 30 juni 2014 för byggnader som är uppförda eller renoverade 1956–1969, ej industribyggnader.
  • 30 juni 2016 industribyggnader uppförda eller renoverade 1956–1973.
  • 30 juni 2016 övriga byggnader uppförda eller renoverade 1970–1973.
  • 30 juni 2016 invändiga fog- och golvmassor från åren 1956–1973.

Halter under 500 ppm

Vid halter på 50-500 ppm ska sanering ske senast i samband med renovering, ombyggnad eller rivning.

Anmäl innan sanering

Anmälan om sanering av PCB sker till samhällsbyggnadskontoret/miljö.  Anmälan ska göras i god tid, senast 6 veckor innan saneringen påbörjas. Läs mer under “Inventering och sanering av PCB”.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se