Innehåll i anmälan

En anmälan bör innehålla följande:

 • Administrativa uppgifter om sökanden.
 • Uppgifter om gällande beslut (om sådana finns).
 • Uppgifter om lokalisering (d.v.s. var verksamheten är eller är tänkt att
  bedrivas) inklusive karta och situationsplanritning.
 • Beskrivning av verksamheten.
 • Uppgifter om förbrukning och hantering av råvaror, bränslen och
  kemikalier.
 • Uppgifter om det miljöfarliga avfall som uppkommer, hur det hanteras,
  transporteras och omhändertas.
 • Uppgifter om vatten- och avloppsförhållanden, utsläpp till avlopp,
  eventuell vattenreningsanläggning etc.
 • Uppgifter om luftutsläpp, utsläppspunkter, eventuell
  luftreningsanläggning etc.
 • En beskrivning av eventuella bullerstörningar och bullerdämpande
  åtgärder.
 • En beskrivning av den kontroll som är tänkt att utföras över anläggningen.
 • Uppgifter om beredskap och rutiner vid eventuella haverier eller spill.

I kommunens E-tjänstesystem,  hittar du en färdig E-tjänst som du kan fylla i och skicka in digitalt. Klicka här för att komma till blanketten.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se