Installation av cistern

Informationsplikten gäller:

Du ska informera Miljö-och hälsoskydd skriftligen senast fyra veckor innan du påbörjar installationen av en cistern. Använd den blankett som finns på Umeå kommuns webbplats. Du ska informera Miljö-och hälsoskydd oavsett om cisternen är ny eller gammal när den anskaffas. Det gäller även när en cistern byts ut mot en annan. Observera att det i en föreskrift för ett vattenskyddsområde kan finnas särskilda regleringar såsom förbud eller ytterligare krav.

  • Installation av cistern med tillhörande rörledningar som läggs i eller ovan mark och som rymmer mer än 1 m3
  • All hantering av mer än 250 l brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde.

Anmälan skickas till:

Samhällsbyggnadskontoret/miljö, Robertsfors kommun, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se