Avfall

Tekniska kontoret ansvarar för kommunens avfallshantering och sköter insamling av hushållsavfall samt driften av Fagerlidens återvinningscentral. Annat avfall än hushållsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet skall lämnas till den som har transporttillstånd. För avfall som inte är farligt avfall ersätts tillståndsplikten med anmälningsplikt i de fall transport endast sker av:

 • En eller flera separata avfallsfraktioner till återvinning då var och en av dem består av ett material.
 • Avfall som uppkommit i egen verksamhet (mängder under 50 ton eller 250 km3 per år kräver varken anmälan eller tillstånd).
 • Tillstånd och anmälningar som gäller transport av avfall administreras av länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt huvudsäte

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall som exempelvis gräsklipp, ogräs, ris och grenar m.m får inte lämnas i skogen eller på någon annan plats i villakvarteret. Dumpning av trädgårdsavfall anses som nedskräpning och är ett miljöbrott som ska polisanmälas.

Trädgårdsavfallet kan komposteras på den egna tomten under förutsättning att det inte orsakar en olägenhet för människor eller miljön.

Trädgårdsavfall kan också lämnas på återvinningscentralen Fagerliden.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

 • Kompostering

  Läs mer om Kompostering
 • Lågenergilampor

  Läs mer om Lågenergilampor
 • Skrotbilar

  Läs mer om Skrotbilar