Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Miljö

Samhällsbyggnadskontoret/miljö:s uppgift är att bedriva tillsyn över miljöfarliga verksamheter i Robertsfors kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter. Miljöskydd handlägger anmälningar och miljörapporter.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

 • Allmänna hänsynsregler

  Läs mer om Allmänna hänsynsregler
 • Avfall

  Läs mer om Avfall
 • Cisterner

  Läs mer om Cisterner
 • Miljöfarlig verksamhet

  Läs mer om Miljöfarlig verksamhet
 • PCB

  Läs mer om PCB
 • Vattenskyddsområde

  Läs mer om Vattenskyddsområde