Anmäl om du blivit matförgiftad

Om matförgiftningar anmäls och utreds blir det möjligt att ta reda på orsaker till utbrott och skaffa sig kunskap om hur de kan förebyggas. Uppskattningsvis drabbas varje år 500 000 personer av matförgiftningar efter att ha ätit mat hemma eller på restaurang i Sverige, och ytterligare 250 000 efter utlandsvistelser.

Såhär gör du om du misstänker att du blivit matförgiftad

Du kan göra din anmälan per telefon eller via mail. Vi behöver veta restaurangens eller butikens namn och adress, vilken mat som du och eventuellt sällskap åt samt när ni åt (datum och klockslag). Vi behöver också veta om fler har insjuknat.
Glöm inte att ange telefonnummer eller e-postadress så att miljöinspektören kan nå dig för kompletterande uppgifter. Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighetsregister är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem. Du får vara anonym men chansen att vi ska kunna utreda minskar då eftersom vi inte kan återkomma till dig om det finns behov av ytterligare information.

Vad är matförgiftning?

Matförgiftning är en samlingsbeteckning på sjukdomar eller besvär som beror på att man ätit livsmedel som är dåliga eller olämpliga att äta. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber.

Vad orsakar matförgiftningar?

Infektion

Levande mikroorganismer som finns i maten kan orsaka matförgiftning om de lyckas passera magsäcken och kan sätta sig fast på tarmväggen. Vissa mikroorganismer kan också tränga in i och skada slemhinnan i tarmen, eller sprida sig i kroppen. Det finns många olika mikroorganismer som kan orsaka matförgiftningar genom infektion, bland annat norovirus som orsakar vinterkräksjuka och bakterier som Salmonella och Campylobacter.

Förgiftning

Det finns en rad giftiga ämnen i maten som kan orsaka matförgiftning:

  • Främmande ämnen som till exempel bekämpningsmedelsrester och organiska miljöföroreningar, till exempel PCB och dioxiner.
  • Naturliga ämnen som bildas i växter, till exempel solanin i potatis och amatoxin i vit flugsvamp.
  • Gifter som bildas av mikroorganismer som bakterier, mögelsvampar eller alger.

Mögelsvampar kan bilda gifter som kallas mykotoxiner. En av de bakterier som kan bilda gift i mat är Staphylococcus aureus, en vanlig bakterie som kan finnas på huden eller i sår hos både människor och djur.

Blandform

Matförgiftning kan även bildas av bakterier som finns i maten och som bildar gifter när de passerat magsäcken och kommer ner i tarmen, men inte sätter sig fast på tarmväggen. Detta gäller främst två arter av bakterier som ofta är inblandade i matförgiftningar i storkök: Clostridium perfringens och den typ av Bacillus cereus som orsakar diarré.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se