Livsmedelskontroll

Kontrollen utförs regelbundet och antalet kontroller per år står i proportion till riskerna i aktuell verksamhet och resultatet av föregående kontroll. En välfungerande och välutarbetad egenkontroll visar på en verksamhetsutövare som har god översyn av sin verksamhet och som vet vilka faror de har och som kan förebygga dessa. Den offentliga kontrollen kan utföras på olika sätt. De sätt som livsmedelsföretagaren oftast kommer i kontakt med är kontroll, revision och provtagning.

Kontroll

Kontrollen är oftast oanmäld. Verksamheten kontrolleras på plats enligt en checklista med förbestämda kontrollpunkter.

Revision

Revisionen är föranmäld. Företagets egenkontrollsystem studeras med syfte att se att den genomförs och är effektiv. Samma checklista används som vid inspektioner.

Provtagning

Livsmedelsprov tas och skickas på analys för att kontrollera att produkten är säker att äta.

Vägledningar för likvärdig kontroll

Livsmedelsverket har tagit fram vägledningar som stöd vid miljöavdelningens kontroll. Syftet är att få en likvärdig kontroll över hela landet. I vägledningarna finns riktlinjer för hur en livsmedelsverksamhet ska skötas för att kunna producera säker mat. Stor vikt läggs på verksamhetsutövarnas egenkontroll över den egna verksamheten, att den är ändamålsenligt och att den följs enligt den de punkter som man satt upp.

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se