Värmepumpar

Så ansöker du om värmepump

Du gör ansökan på blanketten Installation av värmepump. Läs igenom informationen på blanketten noggrant. Om ansökan inte är komplett när du skickar in den finns det risk för att handläggningstiden blir onödigt lång. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan.

Detta behövs i anmälan

  • ifylld anmälningsblankett – Installation av värmepump
  •  situationsplan(karta) som visar fastigheten med byggnader och om det finns, din egen och grannars vattentäkter och avloppsanläggningar. På kartan gör du markering där borrhålet ska placeras eller vid jordvärme var kollektorslangen ska ligga.
  • en skriftlig överenskommelse med granne eller markägare om borrhål placeras närmare tomtgräns än 10 meter. För att inte borrhålen ska påverka varandras energiuttag, måste avståndet vara mer än 20 meter. Av den anledningen brukar man rekommendera att hålla minst 10 meter till tomtgräns för den händelse att grannen i framtiden ska borra för bergvärme.
  • Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Men tänk på placeringen så att inte grannarna störs av buller.

Om du installerar en värmepump utan anmälan måste du betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Avgift
Handläggning av anmälan medför en kostnad på 1830 kr, 2019

Kontaktperson

Miljöinspektör

Lina Åberg

0934-141 17

lina.aberg@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se