Värmepumpar

Anmälningsplikt gäller för installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

Så ansöker du om värmepump

Du gör anmälan/ansökan via Robertsfors kommuns e-tjänst (se länk till höger). Om ansökan inte är komplett när du skickar in den finns det risk för att handläggningstiden blir onödigt lång. Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av ansökan/anmälan.

Detta behövs i anmälan

  • ifylld anmälningsblankett – Anmälan om inrättande av värmepump
  •  situationsplan(karta) som visar fastigheten med byggnader och om det finns, din egen och grannars vattentäkter och avloppsanläggningar(situationsplan finns i e-tjänsten). På kartan gör du markering där borrhålet ska placeras eller vid jordvärme var kollektorslangen ska ligga.
  • Om borrhål placeras närmare tomtgräns än 10 meter, kommer samhällsbyggnadskontoret/Miljö skicka ut grannhörande till de fastigheter som kan bli påverkade av anläggningen. För att inte borrhålen ska påverka varandras energiuttag, måste avståndet vara mer än 20 meter. Av den anledningen brukar man rekommendera att hålla minst 10 meter till tomtgräns för den händelse att grannen i framtiden ska borra för bergvärme.
  • Luftvärmepumpar behöver inte anmälas. Men tänk på placeringen så att inte grannarna störs av buller.

Om du installerar en värmepump utan anmälan måste du betala en så kallad miljösanktionsavgift.

Avgift
Handläggning av anmälan medför en kostnad på 1 830 kr (2021)

Kontaktperson

Miljöinspektör

Mia Kristiansson

0934-141 18

mia.kristiansson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se