Uppvärmning

Det finns en rad olika uppvärmningssystem. Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker.

Uppvärmningssystem

  • Biobränsle – pannor/kaminer
  • Elvärme
  • Fjärrvärme
  • Olja
  • Solvärme (komplement)
  • Värmepump (luft-, berg-, sjö-, jordvärmepump)

Alla uppvärmningssystem har för- och nackdelar och flera faktorer inverkar. Husets konstruktion, när det är byggt och om huset är renoverat eller i dåligt skick är alla saker som påverkar din uppvärmning.

På Energimyndighetens sida om uppvärmning kan du läsa mer om olika uppvärmningssystem och vad du kan göra för att minska din energianvändning. Energimyndigheten/uppvärmning.

Energikalkyl

Funderar du på att byta värmesystem eller tilläggsisolera? Med Energimyndighetens energikalkyl får du praktiska råd med allt från enkla spartips till byte av hela värmesystemet. Du kan se vilken besparing olika åtgärder ger samt hur lång tid det tar innan åtgärden lönar sig. Energikalkylen.