Energi- och klimatrådgivning

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivning (EKR) riktar sig till allmänheten, föreningar och små och medelstora företag.
Verksamheten finansieras med medel från energimyndigheten. För 2017 har det skett en väsentlig minskning av anslagen till denna verksamhet i mindre kommuner, inkl Robertsfors kommun.

Det innebär att EKR verksamheten måste prioritera hårt. Ungefär halva anslaget avsätts till rådgivning per telefon och e-post, inklusive administrativa och nätverkande uppgifter.  Resterande medel används till ett antal uppdrag som ingår i åtagandet gentemot energimyndigheten. I det prioriteras några besök på företag samordnat med uppdrag inom energieffektivisering via länsstyrelsen, energi- och miljötillsyn, inom EPBDII (energiprestanda direktiv), deltagande i ett nationellt insatsprojekt, samt någon insats till föreningar.

Uppdrag inom rådgivning utförs i mån av tillgängliga medel.