Bidrag och stöd

Stöd till solceller

Du kan söka bidrag för att sätta in solceller. Stödet riktas till företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Läs mer om solcellsstödet här.

ROT-avdrag

Du kan utnyttja ROT-avdraget för flera energibesparande åtgärder. Exempel på energiåtgärder som kan omfattas av ROT-avdraget för arbetskostnader är borrning för bergvärme, grävning för jordvärme, byte av fönster och dörr, uppsättning av kakelugn, byte av kranar, byte av panna, montering och byte av ventilation och installation av värmepump. Fler exempel finns på Skatteverkets webbplats.

Stöd för energikartläggning

Nu finns det möjlighet igen för små – och medelstora företag att söka stöd för att göra en energikartläggning. En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som företaget använder samt hur den fördelas inom verksamheten. Via energikartläggningen får du också förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att minska energianvändningen. De företag som under perioden 2010-2014 gjorde energikartläggningar med stöd av energimyndigheten minskade i snitt sin energiförbrukning med 10 %.

Du kan läsa mer om stödet här.