Hundar

I Robertsfors lokala ordningsföreskrifter framgår följande (avser ej ledarhund för synskadad person, service- och signalhund eller för polishund i tjänst):

  • Hundar ska hållas kopplade på försäljningsplatser, medan torghandel pågår, på badplatser, i särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor.
  • Hundar ska hållas kopplade mellan 1 maj-15 september i park och eller plantering.
  • Tikar ska under löptiden hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden.
  • När en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundar får inte vistas på begravningsplatser.

I föreskrifterna ställs också krav på att föroreningar efter hundar ska plockas upp från lekplatser, badplatser, offentliga platser inom kommunens detaljplanelagda områden: trottoarer, gång- och cykelvägar, gator, torg, anlagda parker och grönytor, ytor där regelbunden gräsklippning sker.

Kommunen har tillsynen över miljöbalken medan polisen ansvarar för tillsynen enligt lagen om tillsyn över hundar och katter samt de lokala föreskrifterna. Länsstyrelsen har ansvar för djurskyddet.

Vilka problem kan min hund orsaka?

De klagomål Samhällsbyggnadskontoret/Miljö får in angående hundar gäller framförallt skällande hundar. Även klagomål på lösspringande och aggressiva hundar förekommer.

Skällande hundar

Om du störs av hundar som skäller, prata i första hand med djur- eller fastighetsägaren och försök tillsammans med denne komma fram till en lösning. Ge också djur- och fastighetsägaren nog med tid för att försöka åtgärda problemet.

Om problemet inte går att lösa den vägen kan du kontakta kommunen så gör Samhällsbyggnadskontoret/Miljö en utredning om störningen i lagens mening kan räknas som en olägenhet för människors hälsa. Om störningen bedöms som en olägenhet för människors hälsa kan Samhällsbyggnadskontoret/Miljö besluta om att ägaren ska åtgärda problemet.

Lösspringande och aggressiva hundar

Detta är ett polisärende. Kontakta polisen på 114 14.