Hästar

Häst inom detaljplanelagt område

För att hålla häst inom detaljplanelagt område krävs tillstånd från kommunen. Detta regleras i de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst på din egen eller någon annans tomt där du har fastighetsägarens tillåtelse krävs en anmälan till kommunen. Platsen för nedgrävning ska godkännas av kommunen och nedgrävningen ska ske genom anvisningar från kommunen För att anmäla detta fyller du i blanketten “Anmälan nedgrävning av häst” som du hittar nedan och bifogar en karta där du markerar platsen för graven. För information gällande vad man ska ta hänsyn till vid val av plats se blanketten, Information nedgrävning häst.

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggningen av ärendet. Avgiften är för närvarande 915 kr (2019).

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

Miljöinspektör

Sylvia Jonsson

0934-140 22

sijn@robertsfors.se