Djur

Djur är ett kärt sällskap för många människor. Att ha djur i tättbebyggt område för dock med sig ett ansvar för djurägaren. Detta regleras både i nationell lag samt i lokala föreskrifter. Här besvaras de vanligaste frågorna angående sällskapsdjur. Hittar du inte svaret på dina funderingar är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnadskontoret/Miljö.

Vilket ansvar har djurägare eller fastighetsägare?

När det gäller tamdjur är det generellt alltid djurägaren eller fastighetsägaren som är ansvarig för att se till så att djuren inte orsakar olägenhet för människors hälsa.

Tidigare hade kommunen ansvar för djurskydd, så är det inte längre. Nu är det Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet för djurskyddet. Kommunens ansvar är att se till så att djurägare tar hand om sina djur på ett sätt som inte medför att olägenheter uppkommer. En olägenhet kan exempelvis vara skällande hundar, luktstörningar, allergifrågor eller liknande. Kommunen bedriver också miljötillsyn hos djurhållare och tittar bland annat på gödselhantering.

Bestämmelser om katt- och hundhållning regleras i miljöbalken samt i lagen om tillsyn av hund och katt. Bestämmelser om hundhållning finns även i Robertsfors kommuns lokala ordningsföreskrifter. Det är polisen som har ansvaret för att se till att bestämmelserna i lagen om tillsyn av hund och katt samt att bestämmelserna i de lokala ordningsföreskrifterna följs.

Var ska jag vända mig?

Nedan listas var du ska vända dig i olika situationer som rör djur:

Skadade eller sjuka vilda djur Polisen
Skränande fåglar Fastighetsägaren
Katt som kissar på tomten Djurägaren
Tama djur som far illa Länsstyrelsen
Lösspringande hund Polisen
Rådjur i trädgården Du är själv ansvarig

 

Kan jag anmäla till kommunen om ett djur stör mig?

Kontakta i första hand djur- eller fastighetsägaren och ge denne tid att försöka åtgärda problemet. Hjälper inte detta kan du kontakta kommunen så gör Samhällsbyggnadskontoret/Miljö en utredning om störningen i lagens mening kan räknas som en olägenhet för människors hälsa.

I regel är det sällan en störning från djur bedöms som en olägenhet. En olägenhet för människors hälsa definieras i lagen som en varaktig störning som i medicinskt eller hygieniskt avseende är skadlig för människors fysiska eller psykiska hälsa.

När behöver jag tillstånd för att hålla djur?

Enligt Robertsfors kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter måste du söka om tillstånd för att inom detaljplanelagt område hålla:

 • Nötkreatur, häst, får, get eller svin
 • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • Orm

Anledningen till att dessa djur kräver tillstånd är att de medför en större risk att orsaka olägenhet än vanliga sällskapsdjur, t ex genom störande ljud eller allergier.

Krisberedskap för djurägare

Svenska Blå Stjärnan har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram informationskampanjen “Har du koll?”. Kampanjen riktar sig till djurägare och innehåller tips och förslag på hur djurägare kan förbereda sig, vad de bör ha för krisberedskap hemma samt var man hämtar information både innan och under en kris. Besök www.hardukoll.nu för mer information, checklistor och videoklipp där experter ger handfasta tips.

 

Kontaktperson

Miljöinspektör

Samuel Karlsson

0934-141 09

samuel.karlsson@robertsfors.se

 • Hästar

  Läs mer om Hästar
 • Hundar

  Läs mer om Hundar
 • Katter

  Läs mer om Katter