Skinnarbyn 10:3 och 10:4

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus på fastigheterna Skinnarbyn 10:3 och 10:4 för att möta behovet och efterfrågan på bostäder i Bygdeå.

Kontaktperson

Samhällsbyggnadschef

Torsten Lindqvist

0934-141 04

torsten.lindqvist@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se