Lönnen, Häggen, Sälgen, Linden, Asken, Aspen

I norra delen av Ånäset ligger kvarteren Lönnen, Häggen, Sälgen, Linden, Asken och Aspen som är tillgängliga för flerbostadsbebyggelse.

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se