Ditt val gör skillnad!

Nu är det allvar. Smittspridning av covid-19 är fortfarande stor i Västerbotten. Det innebär konsekvenser för oss alla, för sjukvården och för hela samhället. Du och alla andra MÅSTE lyssna och följa råd och restriktioner! Nu. Läs mer på 1177.se eller här på kommunens webbplats.

Läs mer

Antagandehandlingar Gumboda 33:1

Antagandehandlingar har tagits fram för detaljplan del av Gumboda 33:1 och beslut om antagande av detaljplanen kommer tas på kommunstyrelsens sammanträde 7 juni 2021

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Jennifer Svanberg Hanssen

0934-141 05

jennifer.svanberg.hanssen@robertsfors.se