Edfastmark 7:1

Samråd om ny detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:1

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Edfastmark 7:1.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för industriändamål i anslutning till befintligt industriområde i utkanten av Robertsfors tätort.

Planen handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgänglig för påseende digitalt på denna sida samt i foajén på kommunkontoret under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Robertsfors kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 ROBERTSFORS  senast den 15 augusti 2021.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se

Byggnadsinspektör

Lina Hedlund
0934-141 05
lina.hedlund@robertsfors.se