Delar av fastigheten Ratahamn 1:3

Samråd om ny detaljplan för delar av fastigheten Ratahamn 1:3

Robertsfors kommun har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för delar av fastigheten Ratahamn 1:3 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för avstyckning av ca 18 bostadsfastigheter fördelat på två områden samt att säkerställa byggnadsminnet Tullgården med tillhörande komplementbyggnader.

Planen överensstämmer med översiktsplanen och handläggs enligt så kallat standardförfarande och finns tillgänglig för påseende från och med 2023-01-11 pådenna sida samt i foajén på kommunkontoret i Robertsfors under kontorstid.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Robertsfors kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan 13, 915 81 Robertsfors senast den 3 februari 2023.

Kontaktperson

Byggnadsinspektör

Sara Forsberg

0934-141 03

sara.forsberg@robertsfors.se