Graniten

Industriområde norr om norra E4:a-infarten till Ånäset. Fastigheten ligger intill Gnejsen.

Flygfoto över norra Ånäset med området Graniten markerat.

Kontaktperson

Näringslivsansvarig

Olof Norberg

0934-140 01

olof.norberg@robertsfors.se